ADVOKAT JAN KORSGAARD​

Fremtidsfuldmagt

Hvis du i fremtiden bliver syg og dermed ikke kan træffe beslutninger om dine personlige eller økonomiske forhold, kan du udpege en eller flere fremtidsfuldmægtige i en fremtidsfuldmagt. Med hjælp fra advokat Jan Korsgaard kan du få oprettelse af fremtidsfuldmagt, så du er sikret, skulle det en dag blive nødvendigt.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et skriftligt dokument, hvori du angiver, hvem der skal have fuldmagt i tilfælde af, at du bliver syg eller ude af stand til at træffe beslutninger og tage stilling til dine personlige og/eller økonomiske forhold. En fremtidsfuldmagt er således en fuldmagt, der gælder i fremtiden.

Hvorfor have en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan være nyttig at have, skulle du gå hen og blive syg eller ude af stand til at tage beslutninger på egne vegne, det være sig økonomiske eller personlige beslutninger.

Der er mange fordele ved at have udarbejdet en fremtidsfuldmagt. Du har for det første selv mulighed for at bestemme, hvem der skal være fuldmægtig for dig. At have andre til at træffe beslutninger på vegne af en selv, kan være grænseoverskridende, men hvis du vælger en person, du stoler på, kan du med en fremtidsfuldmagt sikre, at vedkommende træffer beslutningerne. At lave en fremtidsfuldmagt mellem ægtefæller er meget almindeligt, men udover at din ægtefælle er primære fuldmægtig, kan det være en god idé at vælge et par sekundære (subsidiære) fuldmægtige. Med en fremtidsfuldmagt har du således nedskrevet, hvem der kan være fuldmægtig på dine vegne og dermed træffe beslutninger for dig, så du ikke risikerer at skulle træffe beslutninger, du ikke selv er i stand til. Med subsidiære fuldmægtige, har du mulighed for at tilføje flere personer, du ønsker skal være fuldmægtige såfremt din førsteprioritet ikke er i stand til dette. Dernæst noterer du selv, hvad din fremtidsfuldmagt skal indeholde. Din fremtidsfuldmagt kan indeholde lige præcis det, du ønsker, og kan derfor tydeliggøre hvilke ting, dine fuldmægtige kan og må beslutte for dig.

Hvem har brug for en fremtidsfuldmagt?

Alle personer kan i princippet få brug for en fremtidsfuldmagt, da det aldrig er til at vide, om du f.eks. går hen og bliver alvorligt syg. Ønsker du selv at have indflydelse på, hvem der har fuldmagten til at tage beslutninger på dine vegne, så skal du lave en fremtidsfuldmagt. Bliver du syg, og har du ikke tegnet en fremtidsfuldmagt, der kan udpege fuldmægtige på dine vegne, er det værgemål, der træder i kraft. Dette betyder, at der skal findes en værge for dig, hvilket kan tage op til et halvt år eller mere. Derfor kan det være en rigtig god idé at få oprettet en fremtidsfuldmagt, så du er sikker på, at dine forhold bliver varetaget af nogle, du selv har udpeget.

Aktivering af fremtidsfuldmagt

Hvis du har oprettet en fremtidsfuldmagt, kan denne først træde i kraft den dag, du ikke længere selv er i stand til at træffe egne beslutninger. Det kan enten være dig selv, der træffer beslutningen om, at din fremtidsfuldmagt skal træde i kraft, eller det kan være dine fremtidsfuldmægtige. Uanset hvem af jer, der ønsker fremtidsfuldmagten aktiveret, er det Familieretshuset der står for dette. For at din fremtidsfuldmagt kan træde i kraft, skal dine fremtidsfuldmægtige ansøge om dette til Familieretshuset med en begrundelse herom. Samtidig skal de have drøftet sagen med dig, inden de sender ansøgningen.

Opret fremtidsfuldmagt hos advokat

Det er aldrig til at vide, om du en dag bliver ude af stand til at træffe egne beslutninger, og derfor kan det være en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt ved en advokat. Med denne er du sikret, at andre kan hjælpe dig med dine beslutninger, såfremt du ikke selv er i stand til det.

Hos Advokatfirmaet Jan Korsgaard Hansen har vi mange års erfaring med at oprette fremtidsfuldmagt, og vi kan derfor hjælpe dig dette. Vi sørger for oprettelse af fremtidsfuldmagt og herefter hjælp til notarpåtegning af fremtidsfuldmagten. Få hjælp til oprettelse af fremtidsfuldmagt ved at kontakte Jan Korsgaard på telefon 21 38 12 49 eller på mail jkh@advokatkorsgaard.dk.

Skal vi hjælpe eller har du spørgsmål?

Kontakt os